20. März 2024 - wollerau, restaurant roos (fotos: louis hensler)

01. juli 2022 - giverola, patio bar (fotos: andy spinnler)

7. april 2021 - rellstab at the sidetrack - onlinekonzert